Home > IMPLEMENTÁCIA > Montáž dochádzkového terminálu

Montáž dochádzkového terminálu

 1. Montáž terminálu STL.one
 2. Montáž plastovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet
 3. Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 

 

Montáž terminálu STL.one

 

 1.  Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných skrutiek. Zamerajte si ju na stene (doporučujeme dodržať výšku hornej hrany konzoly 150 – 155 cm) a dajte ju do vodorovnej polohy. Naznačte si montážne otvory a následne konzolu pripevnite na stenu, najlepšie prostredníctvom hmoždiniek a skrutiek (viď obrázok).


   
 2. Ku terminálu pripojíme sieťový kábel s konektorom RJ 45, ktorým zabezpečíme napájanie terminálu, a (alebo) dátovú komunikáciu po LAN (terminál disponuje aj pripojením prostredníctvom Wi-Fi).

  .
   
 3. Terminál nasunieme do hornej časti konzoly na uchytávacie stĺpiky a následne ho pritlačíme smerom ku stene naisťovacie stĺpiky. UPOZORNENIE: Montáž nevykonávajte silou, aby nedošlo ku poškodeniu konzoly!

  .
   
 4. Zo spodnej strany terminálu priskrutkujte naspäť upevňovacie skrutky. UPOZORNENIE: Skrutky nikdy nedoťahujte silou na doraz!

  .
   
 5. Druhý koniec sieťového kábla pripojíme do PoE injektora (POWER + DATA OUT), alebo do PoE switchu, čím zabezpečíme zapnutie dochádzkového terminálu.

 

Montáž plastovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 

 1. V balení nájdete konzolu, zloženú z dvoch častí. Sú spojené pomocou dvoch skrutiek, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti. Odskrutkujte ich.
   
 2. Oddeľte spodnú časť konzoly.
 3. V zadnej časti konzoly sa nachádzajú dve diery určené pre skrutky. Pomocou nich uchytíte konzolu s tabletom na stenu (nie sú súčasťou balenia). Priložením konzoly na stenu si vyberte miesto jej uchytenia. Uistite sa, že ste zvolili najvhodnejšiu polohu, nakoľko po jej inštalácii už nebude možné s tabletom manipulovať smerom hore a dole. Navŕtajte diery do steny a priskrutkujte konzolu.   

 4. Do tabletu zapojte napájací kábel, ktorý ste obdržali v balení.

 5. Do vrchnej časti konzoly, pripevnenej k stene, vložte tablet s káblom. Kábel potiahnite poza zariadenie až po spodnú časť konzoly.

 6. Priložte spodnú časť konzoly.

 7. Skrutkami pripevnite spodnú časť, kábel potiahnite cez spodný otvor v konzole. Týmto krokom je tablet bezpečne upevnený v konzole.

  Posledným krokom je pripojenie napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky pre zabezpečenie stáleho napájania tabletu. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.


 

Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 

1. V balení nájdete rozloženú konzolu, ktorá sa skladá z dvoch častí:

 • držiak určený pre uchytenie na stenu
 • konzolu pre upevnenie tabletu

 

2. Najskôr je potrebné pripevniť držiak v závislosti od typu prostredia (na stenu, stôl, pult, atď.) priloženými skrutkami. Odporúčaná výška pre navŕtanie dier je 125 - 130 cm. Odporúčame pred vŕtaním skontrolovať, či má konzola vyvŕtané montážne diery horizontálne, alebo vertikálne.

 

 

3. Z konzoly prostredníctvom uvoľňovacej pinzety odistite bočné istiace hrany. Pinzetu je potrebné vložiť do uvoľnovacích výčnelkov, zatlačiť ju smerom k sebe a následne potiahnuť bočnú hranu do strany.

 

 

4. Z bočnej západky je potrebné ešte uvoľniť vrchnú prítlačnú hranu, ktorá sa uvoľňuje podobným spôsobom, ako v predchádzajúcom kroku.

 

5. Následne priskrutkujte konzolu o uchytený držiak a nasaďte do neho bočné istiace hrany, avšak nie ešte na doraz, pokiaľ tam nie je umiestnený tablet!

 

6. Zvoľte najvhodnejšiu polohu tabletu, avšak dávajte pozor, aby neostali prekryté bočné tlačidlá. V prípade, ak máte konzolu s integrovaným nabíjaním, najskôr pripojte konektor napájania do tabletu a následne zvoľte dostatočnú polohu tabletu, aby bol vodič napájania našpanovaný. Tým zabezpečíte znemožnenie odpojenia napájania nepovolenou osobou.

 

 

 

7. Bočnými a vrchnými zaisťovacími hranami zafixujte tablet.

 

 

8. Nakoniec ku tabletu pripojte priložený adaptér pre zabezpečenie stáleho zdroja napájania. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.