Home > Dochádzkový systém AMS > PRERUŠENIA > Nastavenie prerušení a použitie v dochádzke

Nastavenie prerušení a použitie v dochádzke

Dĺžka celodenného prerušenia
V časti Zoznamy - Prerušenia pri každom vytvorenom prerušení existuje možnosť Ce... more
Automatický príchod/odchod
V časti Zoznamy - Prerušenia pri každom vytvorenom prerušení existuje možnosť na... more
Neuznať v pohyblivom čase
Atribút "Neuznať v pohyblivom čase" sa využíva hlavne vtedy, keď sa má zvolené p... more
Atribút nahrádza saldo
Saldo je rozdiel času medzi nastaveným denným pracovným fondom a skutočne odprac... more
Pokračuje v nasledujúcich dňoch / cez víkend
V časti Zoznamy - Prerušenia máte pri konkrétnom prerušení možnosť nastaviť atri... more
Povolené v žiadankách
Dochádzkový systém umožňuje zamestnancom vytvárať žiadanky pre rôzne prerušenia ... more
Ďalšie nastavenia prerušení
V časti Zoznamy - Prerušenia sa dvojklikom na prerušení alebo pomocou tlačidla U... more