IMPORT

Import zoznamu zamestnancov
Rozdelenie importu: - Import zamestnancov pri prázdnom zozname zamestnancov... more
Import prístupov
Dochádzkový systém ponúka dva typy importov prístupov: - z fotiek (#import ... more
Import zoznamu zamestnancov do dochádzkového systému
Import zamestnancov predstavuje načítanie zoznamu zamestnancov zo súboru, uložen... more