Home > Terminály > Terminál ATT-990 > Fyzická inštalácia dochádzkového terminálu

Fyzická inštalácia dochádzkového terminálu

 


Dôležité bezpečnostné upozornenia pred uvedením zariadenia do prevádzky:
 
 • V prípade že používate ku napájaniu DC adaptér, nepoužívajte s napätím vyšším ako je 24V.
 • Neinštalujte tento výrobok tam, kde je chlad, vlhko, v miestnostiach kde môže byť produkovaný kovový prach, alebo v blízkosti behu elektromotora.
 • Maximálne prípustné teplotné hodnoty pri prevádzkovej činnosti zariadenia sú 0°C ~ 50°C
  Maximálne prípustná vlhkosť je 5% ~ 90% bez kondenzácie
 • Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vykurovacích telies alebo čohokoľvek čo produkuje teplo.
 • Na čistenie terminálu nepoužívajte žiadny typ tekutiny.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené neodbornou inštaláciou, manipuláciou, údržbou, alebo neodborným servisom!

 

 

Obsah balenia terminálu ATT 990 1. Terminál ATT 990
 2. Konzola určená pre uchytenie terminálu na stenu
 3. Skrutky s hmoždinkami
 4. Sieťový adaptér 12 V
 5. Identifikátory

Technická špecifikácia:
Konektory a piny pre pripojenie periférií na zadnej strane terminálu:

V prípade ak používate zariadenie ATT990 výlučne na evidenciu dochádzky, vstupno-výstupné piny nepoužívate!
Viď. obrázok:Pripojenie napájania a siete LAN:


Do konektoru RJ45 pripojíte sieťový kábel a do zásuvky DC Jack pripájate konektor adaptéra jednosmerného napätia 12V.
Pokiaľ ste si zakúpili zariadenie v prevedení s PoE, zapájate iba konektor s označením RJ45.
Rozmery upevňovacej konzoly:Postup fyzickej montáže terminálu:

Rozmery zariadenia:


 
 1. Konzolu priložte ku stene a overte si správnu výšku v ktorej sa terminál bude nachádzať (odporúčame do 150 až 155 cm hornej hrany konzoly). Následne ju pripevnite pomocou priložených hmoždiniek a skrutiek.
   
 2. Dištančné skrutky s plochou hlavičkou zaskrutkujte na konzolu. Pokiaľ sa jedná o rovný povrch steny môžete dištančné skrutky dotiahnuť nadoraz. Ak sa nejedná o dokonale rovný povrch treba nechať dištančné skrutky mierne povolené pre zabezpečenie úplného nasunutia terminálu na konzolu.


   
 3. Prostredníctvom montážneho otvoru na konzole si nechajte vyvedenú kabeláž, ktorú pripájate ku terminálu. Po pripojení kabeláže nasuňte terminál na konzolu do bodov kde sú dištančné skrutky. Viď. obrázok:

   
 4.   Zatlačte terminál smerom nahor, aby zapadol do drážok určených pre konzolu a dištančné skrutky.


   
 5. Priskrutkujte zaisťovacie skrutky ku terminálu.