Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3 > Verzia 1.1.3 - V dochádzkovej karte sme doplnili referenčné hodnoty

Verzia 1.1.3 - V dochádzkovej karte sme doplnili referenčné hodnoty

V karte Dochádzka - Mesačný prehľad sa nachádza tlačová zostava Dochádzková karta.

 

 

Doplnili sme do nej referenčné hodnoty pracovných dní a sviatkov.

Ak je teda nastavený referenčný fond v skupine, v dochádzkovej karte sa zobrazia hodnoty pre pracovné dni a sviatky podľa vypočítaného mesačného fondu (podľa nastavení zmien v skupine) a v zátvorkách sa zobrazia hodnoty prislúchajúce pracovným dňom a sviatkom podľa referenčného fondu.