Home > Rýchle riešenia > Priradenia (položky zobrazujúce sa v AMS a na termináli)

Priradenia (položky zobrazujúce sa v AMS a na termináli)

Zamestnanec sa nezobrazuje na termináli
Ak sa zamestnanec nezobrazuje na termináli, pravdepodobne k nemu nie je priraden... more
Prerušenia zobrazujúce sa na termináli
Ak chcete aby sa vybrané prerušenie zobrazovalo na termináli, je potrebné ho k n... more
Administrátorovi sa nezobrazujú zamestnanci
Administrátor môže pracovať len s dochádzkou zamestnancov, ktorých má priradenýc... more
Všetci všade
Ak potrebujete priradiť všetkých novo vytvorených zamestnancov ku všetkým existu... more
Zobrazenie PIN kódu na termináli STL.one
1. Pre používanie PIN kódu na termináli STL.one (zapisovanie prerušení pomocou P... more