Home > Dochádzkový systém AMS > SKUPINY > Pre správne fungovanie dochádzky je veľmi dôležité nastavenie skupiny a následné priradenie každého zamestnanca ku skupine.

Pre správne fungovanie dochádzky je veľmi dôležité nastavenie skupiny a následné priradenie každého zamestnanca ku skupine.

V skupine definujete pevný alebo pohyblivý pracovný čas zamestnancom, započítavanie prestávky, nočnej práce, nastavenie dovolenky a všetky potrebné nastavenia, na základe ktorých sa bude zamestnancom započítavať ich odpracovaný čas.

Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete.

 

(Pozn.: Po kúpe dochádzkového systému odporúčame, aby si vaši zamestnanci približne týždeň zaznamenávali prístupy na termináli a až potom ste nastavili skupiny v AMS. V programe vám bude svietiť na kontrolu veľa dní, ale práve na základe týchto prístupov viete ľahšie nastaviť skupinu.

Ak už využívate dochádzkový systém AMS dlhší čas, viete skupinu nastaviť podľa aktuálnej dochádzky vo vašej firme.)