Home > Terminály > Virtuálny terminál pre PC

Virtuálny terminál pre PC

Ako používať virtuálny terminál?
Virtuálny terminál je aplikácia na zápis príchodov a odchodov do dochádzkového s... more
Správa užívateľov na virtuálnom termináli
Zamestnancov, ktorí majú používať virtuálny terminál priradíte v aplikácii AMS. ... more