Reštart terminálu

Tablet - po dobu pár sekúnd podržte tlačidlo zapnutia na bočnej strane tabletu a vyberte možnosť Reštart.

 

 

STL.one - administrátor terminálu sa pomocou svojej karty cez možnosť INFO dostane do časti Údržba a vpravo dole sa nachádza tlačidlo Reštart OS.