Špeciálne zostavy

Neprítomnosť zamestnancov po dňoch
Report Neprítomnosť zamestnancov po dňoch sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - ... more
Denný report dochádzky
V tlačovej zostave sa zobrazuje odpracovaný aj neodpracovaný čas zamestnancov, n... more
Denný report dochádzky 2 mesiace
V tlačovej zostave viete vybrať údaje dochádzky pre vybraných zamestnancov za dv... more
Ročný report odpracovaných hodín
Ide o report, v ktorom sa zobrazujú odpracované hodiny zamestnanca pre každý mes... more
Mesačný report dochádzky
Mesačný report dochádzky sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeci... more
Denný report nadčasov (PDF)
Report slúži na generovanie presných časov a trvaní nadčasov, uskutočnených poča... more