Home > Rýchle riešenia > Zamestnanci (informácie, nastavenia, karty/čipy)

Zamestnanci (informácie, nastavenia, karty/čipy)

ID a PaM ID zamestnancov
ID zamestnanca je špecifické číslo zamestnanca, pod ktorým vystupuje v dochádzko... more
Priradenie karty/čipu zamestnancovi
Priradenie karty/čipu zamestnancovi môžete urobiť dvoma spôsobmi: 1. pomocou... more
Zmena pracovného úväzku
Ak sa stane, že potrebujete zmeniť pracovný úväzok zamestnancom, viete tak urobi... more
Materská dovolenka (mimoevidenčný stav)
Materská dovolenka sa nastavuje v karte konkrétneho zamestnanca. Je potrebné ís... more
Vyradenie zamestnanca z evidencie
Po vymazaní zamestnanca už nie je možné prehliadať údaje jeho dochádzky. Zmazaní... more