Home > Terminály > Terminál - tablet (TATT) > Montáž plastovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

Montáž plastovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 

 1. V balení nájdete konzolu, zloženú z dvoch častí. Sú spojené pomocou dvoch skrutiek, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti. Odskrutkujte ich.
   
 2. Oddeľte spodnú časť konzoly.
 3. V zadnej časti konzoly sa nachádzajú dve diery určené pre skrutky. Pomocou nich uchytíte konzolu s tabletom na stenu (nie sú súčasťou balenia). Priložením konzoly na stenu si vyberte miesto jej uchytenia. Uistite sa, že ste zvolili najvhodnejšiu polohu, nakoľko po jej inštalácii už nebude možné s tabletom manipulovať smerom hore a dole. Navŕtajte diery do steny a priskrutkujte konzolu.   

 4. Do tabletu zapojte napájací kábel, ktorý ste obdržali v balení.

 5. Do vrchnej časti konzoly, pripevnenej k stene, vložte tablet s káblom. Kábel potiahnite poza zariadenie až po spodnú časť konzoly.

 6. Priložte spodnú časť konzoly.

 7. Skrutkami pripevnite spodnú časť, kábel potiahnite cez spodný otvor v konzole. Týmto krokom je tablet bezpečne upevnený v konzole.

  Posledným krokom je pripojenie napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky pre zabezpečenie stáleho napájania tabletu. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.