Nové PaM pluginy

V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú exportné mostíky pre PaM.

K využívaniu týchto exportov je potrebné mať zakúpený plugin pre konkrétny PaM export.

 

Všetky PaM mostíky majú spoločné základné nastavenia:

 1. PaM mostík sa automaticky označí ako aktívny (nie je nutnosť označovať ho cez checkbox).
 2. Názov exportného mostíka - využíva sa hlavne vtedy, ak sú potrebné viaceré PaM mostíky pre rozdelenie zamestnancov do konkrétnych PaM (napríklad: dohodári - Baris, TPP - HOUR, výroba Softip a podobne).
 3. Je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru.
 4. V každom exportnom mostíku sa nachádzajú špeciálne kódy pre jednotlivé prerušenia alebo položky (kódy sa líšia v závislosti od PaM).
 5. Pri každom exportnom mostíku si viete vybrať, ktorých zamestnancov k nemu priradíte a teda pre ktorých zamestnancov sa vykoná export údajov dochádzky do konkrétneho PaM program. Takto viete použiť viaceré exportné PaM mostíky naraz (časť zamestnancov je priradená do jedného PaM a časť do iného).

Po vytvorení PaM mostíka, sa zobrazí v základnom náhľade pre export do miezd a zobrazuje sa pri ňom aj zelené fajka (znak toho, že je daný export aktívny).

 

Dostupné PaM exporty:
(po kliknutí na konkrétny sa zobrazia bližšie informácie o exporte)

 1. HOUR
 2. BARIS
 3. SOFTIP
 4. KROS
 5. MRP

 

HOUR

 

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla "Pridať export" sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade HOUR) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

 

screen HOUR nastavení

 

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony "troch bodiek"
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť "všetci zamestnanci" a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci "nepriradení zamestnanci" sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

 

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

spomenutie checkboxu povoliť xls

gif hour

 

 • prvý stĺpec (A) - ID zamestnanca (ak má zamestnanec v karte uvádzané aj PaM ID, je nadradené a teda namiesto ID sa zobrazí ako prvá položka PaM ID)
 • druhý stĺpec (B) - dátum vo formáte DDMMRRRR (deň, mesiac, rok)
 • tretí stĺpec (C) - kódové označenie prerušenia (prerušenia bez prideleného kódu budú ignorované a nebudú sa v exporte zobrazovať)
 • štvrtý stĺpec (D) - trvanie (dekadický formát)
 • údaje sú oddeľované bodkočiarkou

 

 

Je dostupné okrem exportu do csv súboru aj povolenie špecifického xls/xlsx reportu. (Pozn.: nastavenie xls alebo xlsx formátu je potrebné označiť v nastaveniach programu v AMS.)

V ľavom hornom rohu sa nachádza názov firmy, mesiac a rok za ktorý bol vytvorený export (December 2020) a dátum a čas samotného vytvorenia exportu (16.01.2021 o 10:02:22).

Nižšie v exporte je ID zamestnanca, jeho meno a priezvisko a jednotlivé dni dochádzky, ich trvanie a kódové označenie prerušení.

Okrem samotných údajov sa v ňom nachádza aj legenda, ktorá vysvetľuje jednotlivé položky (x - odpracovaný deň, D - dovolenka, a pod.).

Príklad exportu je znázornený na obrázku  nižšie:

 


 

Baris

 

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla "Pridať export" sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade Baris) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

 

 

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony "troch bodiek"
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť "všetci zamestnanci" a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci "nepriradení zamestnanci" sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

 

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

 

Výstupný export je vo formáte .txt, samotné položky v ňom sú oddeľované čiarkou (,), oddeľovač desatinných miest v poli hodiny je bodka (.). Ak niektorý údaj nie je dostupný, vynechá sa (prázdne miesto) a pokračuje sa oddeľovacou čiarkou.

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • ID zamestnanca (ak je vypísané aj PaM ID v karte zamestnanca, je nadradené, tým pádom sa zobrazí PaM ID)
 • pc_pv poradove cislo prac. zmluvy z formulara pracovna zmuva, ak nie je vyplnene a ma viac pv berie sa prvy platny
 • mesiac, v ktorom sa záznam spracúva (vo formáte DD.MM.RRRR)
 • kód odchýlky / prerušenia, ktorý je definované v tabuľke odchýliek v nastaveniach PaM Baris (obrázok vyššie). Tieto kódy je možné podľa potreby meniť, alebo doplniť do prázdneho poľa potrebný kód odchýlky. Prioritne sú prednastavené vyššie uvádzané.
 • deň OD - odkedy trvá odchýlka, v tvare DD (tento údaj sa vypĺňa pri odchýlkach, ktoré sú na konkrétny dátum)
 • deň DO - dokedy trvá odchýlka, v tvare DD (tento údaj sa vypĺňa pri odchýlkach, ktoré sú na konkrétny dátum)
 • počet hodín odchýlky - tento údaj sa vyplní len v prípade ak sa jedná o:
  • odchýlku neprítomnosti na menej ako jeden deň
  • odchýlku hodín mzdového zvýhodnenia (napr. príplatok za sobotu alebo nadčas)
 • doplnkový kód, ktorý sa vyplní pri zvýhodnení za sviatok, a to nasledovne:
  • doplnkový kód 1 - ak je viac sviatkov a zároveň sú hodiny vykázané na viac hodín ako na daný deň pripadne norma. Príklad: zamestnanec odrobí v jednom sviatku 10 hodín, z toho pri dennom fonde 8 hodín bude bez doplnkového kódu a zvyšné 2 hodiny s doplnkovým kódom.
  • doplnkový kód 1 - ak sa jedná o sviatok a sobotu zároveň (sobotu sviatok alebo len čisto sobotu?) - kde napríklad zamestnanec odpracuje 10 hodín, tak bude s doplnkovým kódom celých 10 hodín
  • doplnkový kód 4 - ak si zamestnanec namiesto odrobených hodín vo sviatok vezme iný deň voľno
 • doplnkovy kod – vyplni sa pri zvyhodneni za sviatok, a to dk: 1 = LEN ak je viac sviatkov a zaroven su hodiny su vykazane na viac hodin ako na dany den pripadne norma(cize ak odrobi 10 hodin v jednom sviatku, tak 8 hodin je bez doplnkoveho kodu, a 2 hodiny s doplnkovym kodom 1. ak je to sobota, tak celych 10 hodin je s doplnkovym kodom 1, dk: 4= ak si namiesto hodin odrobenych vo sviatok berie iny den volno
 • TyPI identifikacia davky, ze sa jedna o odchylky, fixna hodnota „O“ (ako odchylka)

 

Každý vstup zamestnanca (odchýlka / prerušenie) je zapísaný v samostatnom riadku v súbore.

 

Na obrázku nižšie je znázornený výstupný súbor pre Baris.

(Pre príklad si vysvetlíme prvý riadok v súbore: 3 - osobné ID číslo zamestnanca, 01.01.2021 - mesiac za ktorý sa výstup urobil, 9 - kód odchýlky dovolenka, 04 - od kedy začala dovolenka, 04 - dokedy trvala dovolenka, 7.50 - trvanie dovolenky v hodinách (dekadický formát), O - fixná hodnota odchýlky. Keďže zamestnanec nemá poradové číslo pracovnej zmluvy a v tento deň nemal zvýhodnenie za sviatok tak sa hodnoty neuvádzajú, zobrazené sú len dve čiarky za sebou.)

 

Cize ak ma zamestnanec viac vstupov, tak kolko ma vstupov, tolko riadkov ma v subore.

Nasledne sa upravi subor bartex.ini aby sa zapla funkcia importu z dochadzkoveho systemu a cez standardne menu si to importuje uzivatel tak ze si len vyberie subor, z ktoreho chce importovat


 

KROS

 

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla "Pridať export" sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade KROS) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

 

 

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony "troch bodiek"
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

 

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť "všetci zamestnanci" a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci "nepriradení zamestnanci" sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

 

V záložke Špeciálne nastavenia je možnosť exportovať okrem výstupu pre PaM aj stravné lístky do súboru xls / xlsx (podľa nastavení programu v AMS).

Na obrázku nižšie sa nachádza príklad exportu stravných lístkov pre PaM KROS:

 

 

ID - PamID nie je nadradené?

 

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

gif krosu


 

MRP

 

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla "Pridať export" sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade MRP) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

 

 

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony "troch bodiek"
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť "všetci zamestnanci" a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci "nepriradení zamestnanci" sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

 

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

 

Výstupný export je vo formáte .txt, samotné položky v ňom sú oddeľované čiarkou (,), oddeľovač desatinných miest v poli hodiny je bodka (.). Ak niektorý údaj nie je dostupný, vynechá sa (prázdne miesto) a pokračuje sa oddeľovacou čiarkou.

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • rok
 • mesiac
 • ID alebo PaM ID
 • kód odchýlky
 • hodiny
 • dátum od
 • dátum do

 


 

SOFTIP

 

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla "Pridať export" sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export Softip a kliknete na OK.

 

 

Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

 

 

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony "troch bodiek"
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

 

V záložke Špeciálne nastavenia sa nachádza:

 • možnosť exportovať zamestnancov podľa úrovne uzamknutia dochádzky - vyberiete pomocou šípky
  (príklad: pokiaľ v tomto bode nastavíte "exportovať len zamestnancov s minimálnou úrovňou uzamknutia dochádzky - schválená", tak sa vyexportujú len zamestnanci, ktorí sú priradení k exportnému mostíku a zároveň majú buď otvorenú dochádzku alebo uzamknutú na stav skontrolovaná. Viac o viacstupňovom uzatváraní dochádzky sa dočítate v článku Uzávierka.)
 • možnosť odpočítať zrušený nadčas od odpracovaného času - pre aktivovanie tejto možnosti je potrebné ju označiť
  (ak sa pomocou správy nadčasu zruší odpracovaný nadčas - presunie sa do stĺpca "zrušené" - tak sa táto hodnota odpočíta od celkového odpracovaného času)

 

 

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť "všetci zamestnanci" a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci "nepriradení zamestnanci" sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

 

 

Pokiaľ ste všetko nastavili, je potrebné kliknúť na tlačidlo "Uložiť". Exportný mostík sa zobrazí v náhľade exportov do PaM.

 

 

Uveďme si príklad: Všetkých zamestnancov evidujeme v PaM Softip, ale potrebujeme, aby sa niektorým zamestnancom počítal nárok na stravné ako stravné lístky a teda bude mať kód 5259, a iným zamestnancom sa bude nárok na stravné počítať ako finančný príspevok pod kódom 4049. V tomto prípade nám pomôže práve vytvorenie dvoch PaM exportných mostíkov pre Softip. V každom si priradíme potrebných zamestnancov a určíme správny kód v položke "stravné lístky".

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

Výstupný export je vo formáte .xls / xlsx (v závislosti od nastavenia programu).

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • ID zamestnanca (ak je vypísané aj PaM ID v karte zamestnanca, je nadradené, tým pádom sa zobrazí PaM ID)
 • právny vzťah -