EXPORT

Export fondov do XLS
V karte Prehľady pod záložkou Fondy je možnosť "export do XLS" Na obráz... more
Export do PaM
V súčastnosti vieme spraviť export do nasledujúcich mzdových mostíkov: ... more
Export prístupov
Export prístupov sa dá spraviť do XLS súboru, vytlačiť na tlačiarni alebo vytvor... more
Export mesačného prehľadu dochádzky
Tlačidlo Export slúži na uloženie zobrazeného listu dochádzky do excel dokumentu... more
Export zoznamu zamestnancov
Export zamestnancov je možný cez kartu Zoznamy, časť Zamestnanci. Export z... more