Home > Terminály > Terminál - tablet (TATT) > Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

1. V balení nájdete rozloženú konzolu, ktorá sa skladá z dvoch častí:

  • držiak určený pre uchytenie na stenu
  • konzolu pre upevnenie tabletu

 

2. Najskôr je potrebné pripevniť držiak v závislosti od typu prostredia (na stenu, stôl, pult, atď.) priloženými skrutkami. Odporúčaná výška pre navŕtanie dier je 125 - 130 cm. Odporúčame pred vŕtaním skontrolovať, či má konzola vyvŕtané montážne diery horizontálne, alebo vertikálne.

 

3. Z konzoly prostredníctvom uvoľňovacej pinzety odistite bočné istiace hrany. Pinzetu je potrebné vložiť do uvoľnovacích výčnelkov, zatlačiť ju smerom k sebe a následne potiahnuť bočnú hranu do strany.

 

 

4. Z bočnej západky je potrebné ešte uvoľniť vrchnú prítlačnú hranu, ktorá sa uvoľňuje podobným spôsobom, ako v predchádzajúcom kroku.

 

5. Následne priskrutkujte konzolu o uchytený držiak a nasaďte do neho bočné istiace hrany, avšak nie ešte na doraz, pokiaľ tam nie je umiestnený tablet!

 

6. Zvoľte najvhodnejšiu polohu tabletu, avšak dávajte pozor, aby neostali prekryté bočné tlačidlá. V prípade, ak máte konzolu s integrovaným nabíjaním, najskôr pripojte konektor napájania do tabletu a následne zvoľte dostatočnú polohu tabletu, aby bol vodič napájania našpanovaný. Tým zabezpečíte znemožnenie odpojenia napájania nepovolenou osobou.

 

 

 

7. Bočnými a vrchnými zaisťovacími hranami zafixujte tablet.

 

 

8. Nakoniec ku tabletu pripojte priložený adaptér pre zabezpečenie stáleho zdroja napájania. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.

 

 

^