Home > Rýchle riešenia > Offline terminál > Chybne nastavené komunikačné porty

Chybne nastavené komunikačné porty

Jeden z dôvodov, pre ktoré je terminál offline môže byť nesprávne nastaveným komunikačným portom. Pokým bude na serveri nastavený iný port, ako máte na vašom dochádzkovom zariadení, prístupy nebudú synchornizované.

(Komunikačné porty sa nastavujú na vašom dochádzkovom serveri AMS. Jednoduchý spôsob, akým overíte, či sa jedná o dochádzkový server, sa nachádza priamo v AMS, v časti Nastavenia/Dochádzkový server. Pokiaľ sú tlačidlá služieb AMSDB a AHS zašedené, jedná sa o klienta AMS. Ak sa tlačidlá štart a stop dajú stlačiť, ide o serverovú inštaláciu.)

Postup nastavenia komunikačných portov

V programe AMS, v časti Nastavenia/Dochádzkový server sa nachádza sekcia SSL proxy for HTTP server in AHS (nginx).

HTTP port pre synchronizáciu je potrebné zmeniť tak, aby korešpondoval s nastavením na vašom dochádzkovom termináli a zároveň, aby daný port už nebol používaný inou službou vo vašom počítači.
Port zmeníte kliknutím na tlačidlo "change port". Najčastejšie používaný port, ktorý odporúčame využiť je port 987, ale môžete použiť aj iný. Potvrďte stlačením ikony OK. Program vás vyzne na potvrdenie zmien reštartovaním služby AHS. Potvrďte.


Či sú porty použiteľné zistíte tak, že služby sú po ich reštartovaní aktívne (tlačidlo "Start" je zašedené, tlačidlo "Stop" je zafarbené na tmavo a je možné naň kliknúť).
Pokiaľ by nenaštartovala služba HTTP alebo HTTPS, je pravdepodobné, že ste nastavili port, ktorý je obsadený inou službou a je potrebné ho zmeniť.