Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.4

Verzia 1.1.4

Verzia 1.1.4 - Automatický report dennej dochádzky
Ide o novú funkciu, pri ktorej je vygenerovaný a automaticky odosielaný report d... more
Verzia 1.1.4 - bug fix (oprava chýb)
- Ročný report nadčasov - úpravy Vrámci tlačovej zostavy Ročný report nadča... more