Home > AMS Web > Export mesačného prehľadu v AMS Web

Export mesačného prehľadu v AMS Web

Postup pre prihlásenie a základné kroky v AMS Web nájdete v samostatných návodoch.

 

Tlačidlo pre export je . Ponúka možnosť stiahnuť mesačný prehľad dochádzky do PDF a tlačiť.

Postup krokov pre export v AMS Web nájdete vo videu nižšie:

 

AMS Web export mesacneho prehladu