Home > Rýchle riešenia > Personálne a mzdové programy

Personálne a mzdové programy

Neexportuje zamestnanca do PaM
Ak nastane situácia, že sa zamestnanec nezobrazuje v exporte do PaM (personálne ... more
Nové prerušenie a jeho prenos do PaM
V súčasnej situácii veľa firiem potrebuje sledovať napríklad Pandemickú PN zames... more