Home > Dochádzkový systém AMS > Hlavné kategórie > TLAČOVÉ ZOSTAVY / REPORTY > Tlačové zostavy uzávierky > V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých tlačových zostáv, ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých tlačových zostáv, ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

Momentálne je táto kategória v príprave.

Postupne budú pribúdať všetky tlačové zostavy, ich vysvetlenie a postupy spolu s ukážkami.