Home > Inštalácie > Komunikácia cez proxy server

Komunikácia cez proxy server

Niekedy môže nastať situácia, že je zablokovaná komunikácia medzi vašim firemným serverom a dochádzkovým serverom. Dochádza k tomu kvôli nastaveniam  siete cez proxy server (server vo vlastnej firemnej sieti, ktorý je zväčša spravovaný externými IT firmami).


Tu je potrebné v prvom rade preveriť či sú porty povolené a nastavené správne:

  • komunikačný port s terminálmi - 88 (ak je obsadený, môžete použiť napr. 89)
  • komunikačný port, v prípade, že by ste chceli inštalovať dochádzkovú aplikáciu AMS aj na iné počítače - 3366
  • ssl port - 443 (ak je tento port používaný niečím iným, môžete použiť napr. 444 alebo 442).

 

Ďalej je potrebné overiť, či IP adresy priradené k terminálom, respektíve celkovo k dochádzke sú povolené (ak prideľujete IP adresy zariadeniam a nemali by ste zapnuté DHCP).

 

Ako posledný krok bude potrebné povoliť celú komunikáciu s našou doménou a poddoménami, nakoľko aplikácia AMS sa pri každom štarte hlási aj k nášmu  systému, aby overila platnosť licencie. Keďže celý dochádzkový systém funguje cez HTTP komunikáciu, celá komunikácia musí byť povolená pod:

*.system-is.com

 

Môže sa stať, že problém v sieti nemusí byť nutne u zákazníka, ale niektorá časť blokuje komunikáciu (môže to byť provider a pod.).

Rýchly typ ako si to môžete overiť je, že do internetového prehliadača zadáte lgu.system-is.com/ping.html a stlačíte enter. Ak komunikáciu nič neblokuje, na stránke sa zobrazí OK. Ak stránku nenačíta, tak je problém v nastaveniach siete.