Home > Rýchle riešenia > Pracovný čas, zmeny, nastavenia > Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa používa hlavne pre prenášanie hodín do PaM, konkrétne pri odpracovaní sviatku, na ktorý je naplánovaná zmena.

Nastavuje sa v nastavení skupiny.

nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas

Pri zakliknutí "nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas" sa odpracované hodiny sviatku započítajú v sumárnej tabuľke hodín v mesačnom prehľade do sviatkov a do odpracovaných sviatkov.
Ak je odpracovaných viac hodín ako je denný fond, tak sa tieto hodiny pripočítajú priamo k odpracovaným hodinám.
Ak je odpracované menej ako je denný fond, tak nevznikne záporný rozdiel.
Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie, polia v ktorých sa menia hodiny v závislosti od zakliknutia alebo odkliknutia nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, sú zvýraznené zelenou.

nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas zakliknuty

Pri odkliknutí "nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas" sa odpracované hodiny sviatku započítajú v sumárnej tabuľke hodín v mesačnom prehľade priamo do odpracovaných dní podľa doplňujúceho nastavenia započítavania sviatku v skupine.
Ak je odpracovaných viac hodín ako je denný fond, tak vznikne kladný rozdiel.
Ak je odpracované menej ako je denný fond, tak vznikne záporný rozdiel.
Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie, polia v ktorých sa menia hodiny v závislosti od zakliknutia alebo odkliknutia nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, sú zvýraznené zelenou.

Na V obidvoch obrázkoch môžete vidieť, že počet odpracovaných hodín je rovnaký a rozdiel je len v prerozdelení týchto hodín. Toto prerozdelenie je dôležité pri prenose údajov do PaM.

Pozrite aj návody:

 Export do PaM

 Nastavenie započítavania sviatkov