Základné informácie

Spustenie dochádzkovej aplikácie na tablete

 

Aplikácia ATT je prednastavená na automatické spustenie (cca 5 až 10 sekúnd) po zapnutí tabletu a inicializovaní sa systému Windows.

 

V prípade ak dôjde ku manuálnemu ukončeniu (v nastaveniach je možné ATT vypnúť), aplikáciu je možné spustiť z pracovnej plochy tabletu. Spúšťa sa dotykom bruška prsta na ikonke, reprezentujúcej dochádzkový systém:

Na tablete je možný zápis dochádzky rôznymi spôsobmi:

 

Zápis do dochádzky kliknutím na meno

Zápis do dochádzky pomocou rozdelenia do farebných skupín

Zápis do dochádzky za použitia QR kódu

Zápis do dochádzky za použitia PIN kódu

 

(Možnosti zápisu sú popísané v samostatných návodoch.)

Všetky uskutočnené zápisy prerušení zamestnancov sa automaticky synchronizujú s dochádzkovým systémom AMS.

Zobrazia sa v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca alebo hromadne v časti Prístupy (na obrázku nižšie), kde si ich podľa potreby viete vyfiltrovať.

 

 

V prípade, že by sa zamestnanec pri evidencii dochádzky postavil stranou od dochádzkového terminálu (mimo snímacieho záberu integrovanej kamery), prípadne rukou zakryl kameru, je možné že nebude zaznamenaná fotografia jeho tváre. V rozhraní Prístupov programu AMS je v stĺpci fotka informácia, či sa pri konkrétnej udalosti zamestnanca zobrazuje na fotografii jeho tvár alebo nie.

K zamedzeniu takýchto nežiaducich udalostí slúži funkcia detekcie tváre v termináloch, kedy ak sa zamestnanec neukáže integrovanej kamere, tak mu systém nepovolí zápis príchodu/odchodu, alebo prerušenia práce na dochádzkovom termináli. Pri každom spôsobe zápisu dochádzky na tablete je možné cez Nastavenia zapnúť funkciu detekcie tváre.

Na obrázku nižšie môžete vidieť, že tlačidlá na príchod a odchod nie sú aktívne (sú šedé a nedajú sa označiť), keďže zamestnanca v snímacom priestore kamery nevidno celého.

 

 

Naopak, pokiaľ zamestnanca vidno v snímacom priestore kamery tabletu, tlačidlá na príchod a odchodu sú aktívne a teda zamestnanec môže vykonať zápis prerušenia na tablete.

 

 

V takomto prípade pri zapnutej funkcii detekcie tváre, sa v každom prípade zobrazí fotografia s tvárou zamestnanca aj na strane programu AMS (v časti Prístupy) kvôli spätnej kontrole či tvár zamestnanca na tomto snímku prislúcha k menu človeka ktorý záznam zaevidoval.