Home > Dochádzkový systém AMS > SKUPINY > Dni odporúčané na kontrolu

Dni odporúčané na kontrolu

Dochádzkový systém AMS zobrazuje dni, ktoré sú neukončené alebo dni na kontrolu na základnej domovskej obrazovke AMS (karta Domov).

 

 

Neukončený deň (označený červenou farbou) je taký  deň, kde chýba príchod alebo odchod (zamestnanec si zabudol zapísať prerušenie na termináli). Program nevie dopočítať dochádzku zamestnancovi, kvôli chýbajúcemu prístupu. Je potrebné prístup doplniť manuálne.

Deň označený na kontrolu (zvýraznený oranžovou farbou) je deň, ktorý treba prekontrolovať. Kritériá pre takýto deň nastavujete priamo v skupine (Zoznamy - Skupiny). Dni sa zobrazia ako odporúčané na kontrolu keď nastane rozdiel medzi nastaveným denným pracovným fondom a reálne odpracovaným časom.

 

 

Keď nastavíte v skupine označovať deň, kde rozdiel oproti dennému fondu je menej ako 1 hodina, tak sa označia všetky dni, kde je odpracované MENEJ ako nastavený denný fond.

V našom príklade máme nastavený denný pracovný fond 7,5 hodiny a odpracované má zamestnanec v tento deň len 6:22, čo spadá pod podmienku, že rozdiel oproti dennému fondu je menej ako 1 hodina. Deň sa podfarbí na oranžovo na kontrolu.

 

 

Ak nastavíte rozdiel viac ako 1 hodina, tak sa označia dni, kde je odpracované VIAC ako 1 hodina oproti nastavenému dennému fondu.

V našom príklade máme nastavený denný pracovný fond 7,5 hodiny a odpracované má zamestnanec 8:40, čo je viac ako 1 hodina oproti dennému fondu. Deň sa teda podfarbí na oranžovo a je na kontrolu.

 

 

Vrámci nastavenia skupiny viete v časti Odporúčaná kontrola nastaviť aj od akého dlhého neuznaného úseku sa majú dni označovať na kontrolu.

Príklad:

Zamestnanec prišiel do práce o 5:00, čo je skôr ako má nastavenú pohyblivú pracovnú dobu (od 5:50). Celý úsek do začiatku pracovnej doby a teda 50 minút mu program označí na červeno ako neuznaný časový úsek (lebo sa nachádza mimo nastavenej pracovnej doby). Keďže sme v skupine nastavili parameter "neuznané je viac ako 20 minút" (viď obrázok skupiny vyššie), a zamestnanec mal v tento deň neuznaný úsek 50 minút, deň sa podfarbí na oranžovo ako deň odporúčaný na kontrolu.

 

 

Dni na kontrolu sa okrem na domovskej stránke zobrazujú aj v detaile dňa (v kalendári dní a na lište pracovného času) a v mesačnom prehľade dochádzky.