Plán

Plán dochádzky nájdete po prihlásení pod záložkou "Plán".

Tlačidlá pre plánovanie a zmazanie plánu sa zobrazia až vtedy, keď je vo filtri zvolená skupina pre plánovanie. Dni označujete kliknutím na príslušný deň - podfarbí sa na modro, odznačuje sa opätovným kliknutím.

 

Dochádzkový systém umožňuje:

  1. Plánovanie zmeny - cez dostupné filtre vyberte dátum a skupinu, pre ktorú budete plánovať zmeny. Označte dni, ktoré chcete naplánovať a stlačte tlačidlo "Zmenu". Ak je pre skupinu vytvorených viacero zmien, použite šípku na tlačidle a vyberte požadovanú zmenu. Systém sa vás opýta, či si želáte vykonať zmenu. Ak áno, stlačte "Potvrdiť".
  2. Plánovanie celodenného prerušenia - cez dostupné filtre vyberte dátum a skupinu. Označte dni, ktorým chcete naplánovať celodenné prerušenie a stlačte tlačidlo "Prerušenie". Vyberte o aké prerušenie sa jedná (dovolenka, služobná cesta a pod.) a zmenu podľa ktorej má systém vypočítať prerušenie. Následne stlačte "Zapísať".
  3. Plánovanie voľného dňa - cez dostupné filtre vyberte dátum a skupinu. Označte dni, ktoré chcete naplánovať a stlačte tlačidlo "Voľný deň". Systém sa vás opýta, či si želáte vykonať zmenu. Ak áno, stlačte "Potvrdiť". Na zvolených dňoch sa objaví skratka PV - plánované voľno.
  4. Zmazanie plánu - cez dostupné filtre vyberte dátum a skupinu. Označte dni, ktorým chcete vymazať plán a stlačte tlačidlo "Zmazať plán". Systém sa vás opýta, či si želáte vykonať zmenu. Ak áno, stlačte "Potvrdiť".

 

Na videu nižšie si môžete pozrieť všetky vyššie uvedené úkony:

 

Rýchly tip

  1. Po naplánovaní dňa sa riadky zafarbia na modro, systém ich prepočítava. Ak chcete urýchliť prepočítanie a aktualizovať údaje v pláne, kliknite na tlačidlo refresh   a plán sa aktualizuje hneď.

     
  2. Systém umožňuje vymazať plán v budúcich dňoch, nie je možné vymazať plán v dňoch, ktoré už boli.