Home > Dochádzkový systém AMS > SKUPINY > Nastavenie započítavania sviatkov

Nastavenie započítavania sviatkov

Najdôležitejším kritériom pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nastavená s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo so štandardným pracovným časom.

 

 1. Ak je použitý v skupine nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

  Do tabuľky sumárov sviatkov (pravý postranný panel v mesačnom prehľade dochádzky) sa započítavajú hodiny sviatkov, počas ktorých bola zároveň odpracovaná zmena. Takisto je rozdielny počet sviatkov (vpravo hore) - započítané sú všetky sviatky v mesiaci, či už odpracované alebo nie.

  Na obrázku nižšie môžete vidieť položky, ktoré sa pri nastavenom nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase menia:   
 2. Ak sa používa štandardný pracovný čas (rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas)

  Započítavanie sviatkov je podľa nastavení v skupine:
 • Sviatok cez týždeň započítať do pracovného fondu - hodiny sviatku sa započítajú do časti "Sviatky" a zároveň sa započítajú do mesačného pracovného fondu (počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať za mesiac).
  Pri takomto nastavení zamestnanec nemusí odpracovať sviatok a napriek tomu dostane zaň zaplatené.
 • Sviatok cez týždeň ako pracovný deň - hodiny sviatku sa započítajú do mesačného pracovného fondu a zároveň do "Pracovných dní". Zo sviatkov sa stanú štandardné pracovné dni, ktorých hodiny sa počítajú ako počas iných pracovných dní.
  Pri takomto nastavení zamestnanec musí odpracovať sviatok, pretože sa berie ako pracovný deň.
 • Sviatok cez víkend započítať do pracovného fondu - hodiny sviatku počas víkendu sa tiež započítajú do mesačného pracovného fondu
 • Príplatok za odpracovaný sviatok - môže sa použiť pre sviatok cez týždeň a cez víkend. Ak túto možnosť označíte, tak sa odpracované hodiny zapíšu do tabuľky k riadku "príplatkový čas" a bude na prvý pohľad zrejmé, koľko hodín má byť s príplatkom za sviatok.
 • Sviatky bez náhrady mzdy - po označení sa hodiny nezapočítajú ani do mesačného prehľadu dochádzky ani do časti "Sviatky".