Automatické reporty

Report dennej dochádzky
Automatické odosielanie reportu na emailové adresy zabezpečuje Modul AutoReport ... more
Mesačný report dochádzky
Automatické odosielanie reportu na emailové adresy zabezpečuje Modul AutoReport ... more