Priradenie karty/čipu zamestnancovi

Priradenie karty/čipu zamestnancovi môžete urobiť dvoma spôsobmi:

 

1. pomocou USB čítačky (v programe AMS)

V časti Zoznamy - Zamestnanci - v karte zamestnanca (dvojklikom na zamestnanca alebo cez možnosť Upraviť) sa nachádza položka "Karta". Tú je možné vložiť cez tlačidlo  pomocou stolnej čítačky kariet pripojenej na počítač. Po kliknutí na Plus sa zobrazí okno, kde Vás systém vyzve na priloženie karty na čítačku. Urobte tak. Systém prečíta kód karty (alebo prívesku) a priradí ho zamestnancovi. Následne kliknite na Uložiť.

 UPOZORNENIE: každá karta má svoje špecifické číslo, môže byť priradená len jednému zamestnancovi. Číslo uvádzané na karte nevpisujte - systém ho nevie prečítať. Kartu je možné vložiť len cez čítačku alebo priamo na terminály!

 

2. prostredníctvom terminálu STL.one

Na termináli STL.one stlačte v pravom hornom rohu INFO.

 

 

Priložte administrátorskú kartu/čip aby ste sa dostali do MENU. Vyberte položku Ľudia.

 

 

Následne sa zobrazí zoznam priradených zamestnancov (pokiaľ už boli zamestnanci priradení k terminálu v AMS). Kliknite na požadovaného zamestnanca (zvýrazní sa modrou farbou) a v ľavom menu kliknite na priradiť kartu. Terminál Vás hlasovo vyzve k priloženiu karty/prívesku k čítačke, ktorá sa nachádza na pravej strane terminálu. Po akceptovaní karty Vás terminál upozorní zvukovou znelkou a zobrazí ID karty v prehľade zamestnancov na pravej strane.

 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že boli karty (prívesky) načítané prostredníctvom stolnej USB čítačky do systému AMS, nie je potrebné ich duplicitne nahrávať na termináli.