Home > Rýchle riešenia > Sviatky v AMS

Sviatky v AMS

Sviatky na rok 2021
Aktuálne sa v dochádzkovom systéme AMS nachádzajú sviatky do konca roku 2020. P... more
Doplnenie sviatku do AMS
Pokiaľ chcete pridať do dochádzky nový sviatok, v karte Zoznamy - Sviatky klikni... more
Nezobrazuje sa sviatok v dochádzke
Ak sa pri niektorých zamestnancoch nezobrazuje sviatok v dochádzke, pričom je vy... more
Nastavenie započítavania sviatkov
Najdôležitejšie kritérium pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nasta... more