Úvod > Terminál - tablet (TATT) > Konfigurácia tabletu

Konfigurácia tabletu

 1. Po zapnutí tabletu a nainicializovaní systému sa po pár sekundách automaticky spustí dochádzková aplikácia ATT.   
 2. Kliknutím na štvorec v ľavom hornom rohu sa dostanete do rozhrania, kde si viete zmeniť modul (dochádzka, výroba, stravovanie), alebo vstúpiť do nastavení tabletu.
   

Po vstupe do nastavení Vás systém požiada o zadanie PIN kódu (v prípade že nie použite PIN 1234), kvôli ochrane zariadenia pred nepovoleným vstupom do nastavení cudzou osobou. PIN kód je potrebné zadať minimálne 4 miestny.
4. Ešte pred samotným nastavením a pripojením tabletu ku dochádzkovému serveru je potrebné ho pripojiť do WiFi siete. Urobíte tak potiahnutím prsta od kraja pravej strany tabletu smerom doľava, pričom sa Vám zobrazí bočné menu kde je potrebné kliknúť na nastavenia (settings).
5. Následne je potrebné vybrať požadovanú WiFi sieť a pripojiť sa ku nej. Bočné menu skryjete naspäť kliknutím do rozhrania dochádzkového systému ATT.

6. V prípade, ak máte zakúpených viac dochádzkových tabletov ako jeden, odporúčame každý tablet pomenovať napr. podľa názvu pobočky, aby ste ich následne vedeli rozlíšiť v dochádzkovej aplikácii AMS. Pomenovanie tabletu viete urobiť v okne "Názov zariadenia".


7. V časti server je treba zadať IP adresu a komunikačný port počítača, kde je nainštalovaná hlavná SW časť dochádzkového systému s databázou. Voľný port si volí AHS služba pri inštalácii (default je 88). Port na strane servera si viete zistiť a skontrolovať spustením dochádzkového systému AMS, prejdením do sekcie NASTAVENIA -> Integrovaný server -> AHS, kliknutím na lupu, pričom sa Vám zobrazia informácie o službe, kde je nainštalovaná a aký port má nastavený.
8. Na strane servera je potrebné nastaviť výnimku vo firewalle pre konkrétny port.

9. Pokiaľ je nastavené všetko v poriadku, môžete na tablete zapísať port a po kliknutí na vyskúšať by sa mala zobraziť zelená gulička. Tá signalizuje že je všetko v poriadku a tablet je správne pripojený k dochádzkovému serveru. Pokiaľ vo Vašej lokálnej sieti používate PROXY server, zapíšte parametre do prislúchajúcich okienok.

10. Voľba autentifikácie (overovania) zamestnancov:

 • zoznam zamestnancov - výber so zobrazeného zoznamu zamestnancov na displeji tabletu
 • QR kód - možnosť zosnímania unikátneho QR kódu vygenerovaného systémom AMS u každého zamestnanca
 • PIN - zamestnanec má možnosť identifikovať sa zapísaním svojho osobného čísla na virtuálnej klávesnici tabletu
 • Tvár - túto funkcionalitu neodporúčame použivať spoločnostiam, ktoré nemajú povolenie od ÚOOÚ používať biometrický systém.
 • Detekcia tváre pre zapísanie tváre - táto funkcia Vám zabezpečí správne odfotografovanie zamestnancov pri evidencii dochádzky - pokiaľ človek nestojí korektne oproti displeju tabletu, systém neumožní zapísanie príchodu/odchodu

11. Ďalšie záložky v sekcii NASTAVENIA sú určené pre nastavenie správnej pozície obrazu kamery a možnosť zmeniť prednastavený PIN kód určený pre vstup do nastavení.


12. Pokiaľ je všetko správne nastavené, kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu HOTOVO a pokračujte v synchronizácii zamestnancov a prerušení kliknutím na nasledujúci odkaz.