Obsluha tabletu

Základné informácie
Spustenie dochádzkovej aplikácie na tablete Aplikácia ATT je prednastavená n... more
Registrácia prerušení na tablete
Základné prerušenia a ich registrácia krok po kroku: (Pozn.: Krok 1 sa líši v sú... more
Zápis do dochádzky kliknutím na meno
Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachá... more
Zápis do dochádzky pomocou rozdelenia do farebných skupín
Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachá... more
Zápis do dochádzky za použitia QR kódu
Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachá... more
Zápis do dochádzky za použitia PIN kódu
Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachá... more
Nastavenia dochádzkového tabletu
Prostredníctvom štvorcovej ikony v ľavom hornom rohu dochádzkovej aplikácie môže... more
Download sekcia (PDF)
Možnosti zápisu prerušení na tablete sú dostupné na stiahnutie v pdf priložených... more