Import prístupov

Dochádzkový systém ponúka dva typy importov prístupov:
 
 

1. Import prístupov z fotiek:

 

V prípade, že potrebujete naimportovať prístupy uložené pri fotkách z terminálu, kliknite na rozbaľovaciu šípku pri tlačidle "Import". Z ponúknutých možností zvoľte "Import prístupov z fotiek".
 

import prístupov z fotiek

Následne opäť kliknite na tlačidlo "Import".
 
tlacidlo import pri importe pristupov z fotiek
 
Systém Vás vyzve, aby ste zvolili umiestnenie súboru a kliknite na tlačidlo Select folder (Vybrať priečinok).
 
  Podľa obrázka sa bude javiť súbor ako prázdny, ale v skutočnosti tam sú uložené
  fotky, prichystané na import.
 
POZOR:

Pre úspešný import musia byť splnené dve podmienky:

1. Názov fotky musí byť vo formáte uvedenom na obrázku nižšie.

 

Vysvetlenie formátu:
20150831200118-00000075-1-0-.jpg
  • 20150831200118 - dátum a čas
  • 00000075 - osobné číslo zamestnanca
  • 1 - ID prerušenia (práca v tomto prípade)
  • 0 - typ prerušenia (1 prichod / 0 odchod)2. v dochádzkovom systéme musí existovať zamestnanec s rovnakým ID ako je v názvoch fotky a prerušenie s rovnakým ID ako je v názve fotky (v tomto prípade zamestnanec s ID 75 a prerušenie Práca s ID 1)

 
O úspešnom importe Vás systém informuje hlásením. Kliknite na tlačidlo OK a prístup sa uloží do zoznamu prístupov.
 
 

 

 

2. Import prístupov z textového súboru

 

Ak sa stane chyba v synchronizácii prístupov z tabletu alebo terminálu do dochádzkového systému, je možné prístupy naimportovať priamo z textového súboru. Túto možnosť nájdete v rozbaľovacom menu v karte Prístupy a pod tlačidlo "Import".

Kliknite na rozbaľovaciu šípku pri tlačidle "Import" a zo zoznamu vyberte možnosť "Import z textového súboru".


import z textoveho suboru


Kliknite opäť na tlačidlo "Import". Otvorí sa okno, kde je potrebné vybrať umiestnenie súboru pre import a kliknúť na tlačidlo "Open" (Otvoriť).


otvorenie textoveho suboru pre import pritupov


O úspešnom importe systém informuje hlásením. Je potrebné ho potvrdiť kliknutím na Áno.


hlasenie o uspenom import pristupov
 

Zobrazí sa tabuľka s naimportovanými prístupmi. Ak si želáte pred importom nejaký údaj v prístupe prepísať, je možné to urobiť priamo v tejto tabuľke. Keď sú prístupy v stave, v akom majú byť naimportované, potvrďte import kliknutím na tlačidlo OK.


zoznam naimporovanych pristupov


Prístupy sa zapíšu do tabuľky.

Pozrite si aj návody:

Prístupy

Export prístupov