Home > Rýchle riešenia > Offline terminál > Je potrebné povoliť komunikáciu vytvorením výnimky vo Windows Firewall

Je potrebné povoliť komunikáciu vytvorením výnimky vo Windows Firewall

(Windows predefinovane blokuje komunikáciu kvôli bezpečnosti a je potrebné vytvoriť výnimku, aby komunikácia medzi dochádzkovým terminálom a serverom bola povolená.)

Windows Firewall viete otvoriť niekoľkými spôsobmi:

  • Stlačením klávesovej skratky Win+S - otvorí sa vám vyhľadávač, do neho napíšte "firewall". Vyberte prvú možnosť "Windows Defender Firewall",
  • Spustenie Windows Firewall cez ovládací panel (Control Panel) - v ňom nájdete možnosť Systém a zabezpečenie (System and Security), následne vyberte možnosť Windows Defender Firewall,
  • Spustenie Windows Firewall cez Nastavenia (Settings) - v nich tiež len jednoducho vyhľadáte možnosť Windows Defender Firewall v poli vyhľadávania,
  • Spustenie Windows Firewall cez dialógové okno Spustiť - stlačením klávesovej skratky Win+R otvoríte dialógové okno "Spustiť". V ňom vyhľadáte možnosť "control firewall.cpl". Stlačením tlačidla OK alebo klávesy ENTER sa vám spustí aplikácia Windows Defender Firewall,
  • Spustenie Windows Firewall cez Príkazový riadok, PowerShell alebo Windows terminál. Zadaním príkazu "control firewall.cpl" v Príkazovom riadku, PowerShell alebo cez Windows Terminal priamo spustíte program Windows Defender Firewall.


Kliknutím na možnosť Rozšírené nastavenia (Advanced settings) sa vám otvorí nové okno. V ňom kliknite na možnosť "Inbound Rules".
 

Vytvorte výnimku na vami využívaný komunikačný port. Postup je nasledovný:

1. Kliknite na možnosť Nové pravidlo (New Rule...)
2. Vyberte možnosť Port a kliknite Ďalej (Next)

3. Vypíšte vami používaný komunikačný port v riadku Specific local ports: a kliknite na Ďalej (next)

4. V okne Akcie (Action) nechajte označenú prvú možnosť "povoliť komunikáciu (Allow the Connection), kliknite na tlačidlo Ďalej (next)

5. V okne Profilu (Profile) nechajte zaškrtnuté všetky tri možnosti - Doména (Domain), Súkromné (Private) a Verejné (Public), kliknite na tlačidlo Ďalej (next)

6. V poslednom okne Názov (Name) pomenujte novovytvorené pravidlo. Do riadku Meno (Name) zapíšte názov, napr. Dochádzka.
7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť (Finish)

 

Pozn.: V prípade, že používate aplikáciu Firewall z tretích strán (napr. ESET, Avast a pod.), je potrebné vytvoriť rovnaké výnimky v danom programe. Postup vytvorenia takejto výnimky konzultujte s tvorcom vami používanej aplikácie.