Konfigurácia tabletu

1. Po zapnutí tabletu a nainicializovaní systému sa po pár sekundách automaticky spustí dochádzková aplikácia ATT. 

2. Kliknutím na štvorcovú ikonu v ľavom hornom rohu sa vám zobrazia možnosti. Tu môžete vstúpiť do nastavení tabletu.
 

3. Po vstupe do nastavení Vás systém požiada o zadanie PIN kódu (preddefinovaný PIN je 1234 - ten si viete v nastaveniach zmeniť), kvôli ochrane zariadenia pred nepovoleným vstupom do nastavení cudzou osobou. PIN kód je kombinácia minimálne 4 čísiel.
4. Ešte pred samotným nastavením a pripojením tabletu ku dochádzkovému serveru je potrebné ho pripojiť do WiFi siete. Urobíte tak potiahnutím prsta zhora nadol na displeji vášho tabletu. Zobrazí sa vám menu, v ktorom uvidíte ikonu WiFi. Po kliknutí na ikonu sa dostane do nastavení siete.
5. V nastaveniach je potrebné vybrať požadovanú WiFi sieť a pripojiť sa ku nej. Po úspešnom pripojení do vašej siete sa môžete vrátiť späť do dochádzkového systému ATT.

6. V prípade, že máte zakúpených viac dochádzkových tabletov, odporúčame každý jeden premenovať, napr. podľa názvu pobočky. Takto ich budete vedieť rozlíšiť v dochádzkovej aplikácii AMS. Premenovať tablet je možné v nastaveniach ATT, sekcii "názov zariadenia".


7. V časti server je potrebné zadať IP adresu a komunikačný port počítača, kde je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému s databázou. Voľný port si volí AHS služba pri inštalácii (default je 88). Port na strane servera si viete zistiť a skontrolovať spustením dochádzkového systému AMS, prejdením do sekcie NASTAVENIA -> Integrovaný (dochádzkový) server -> AHS. Kliknutím na lupu sa Vám zobrazia informácie o službe, kde je nainštalovaná a aký port má nastavený. V prípade potreby viete port zmeniť cez ikonku change port.
8. Na strane servera je potrebné nastaviť výnimku vo firewalle pre konkrétny port.

9. Pokiaľ je všetko nastavené, môžete na tablete zapísať port a po kliknutí na tlačidlo "vyskúšať" sa vám zobrazí zelená gulička. Tá signalizuje, že pripojenie tabletu k dochádzkovému serveru je aktívne. Pokiaľ vo Vašej lokálnej sieti používate PROXY server, zapíšte parametre do príslušných okienok.

10. Voľba autentifikácie (overovania) zamestnancov:

  • zoznam zamestnancov - výber zo zobrazeného zoznamu zamestnancov na displeji tabletu,
  • QR kód - možnosť zosnímania unikátneho QR kódu vygenerovaného systémom AMS u každého zamestnanca,
  • PIN - možnosť identifikovať sa zapísaním osobného čísla zamestnanca na virtuálnej klávesnici tabletu,
  • Detekcia tváre pre zapísanie tváre - funkcia zabezpečujúca správne odfotenie zamestnancov pri evidencii dochádzky - pokiaľ človek nestojí korektne oproti displeju tabletu, systém neumožní zapísanie príchodu/odchodu.

11. Ďalšie záložky v sekcii NASTAVENIA sú určené pre nastavenia kamery a zmeny PIN kódu, ktorý je určený pre vstup do nastavení ATT.


12. Pokiaľ je všetko správne nastavené, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ v pravom dolnom rohu. Následne pokračujte v synchronizácii zamestnancov a prerušení s tabletom.


^

Ďalšie informácie nájdete aj v návode:

Návod na obsluhu tabletu