Home > Rýchle riešenia > AMS - server, klient > AMS sa zapne v núdzovom režime

AMS sa zapne v núdzovom režime

Najčastejšia príčina, pre ktorú sa zapne AMS v núdzovom režime je tá, že sa neuskutoční ponúkaná aktualizácia systému (pri spustení AMS si vypýta program aktualizáciu a vy ju nepotvrdíte).

Ak je raz priradená aktualizácia programu, je potrebné aktualizovať AMS na všetkých počítačoch, na ktorých je nainštalovaná.

Aktualizáciu je potrebné najskôr spraviť na serverovej inštalácii AMS a následne na všetkých klientoch.

(Pozn.: Pri CLOUD-ovom riešení AMS server aktualizujeme my, takže stačí len spustiť aktualizáciu na klientoch u vás.)