Home > IMPLEMENTÁCIA > Synchronizácia dochádzkového terminálu v AMS

Synchronizácia dochádzkového terminálu v AMS

Po úspešnej konfigurácii dochádzkového terminálu, sa terminál zobrazí ako aktívny na domovskej stránke dochádzkového systému AMS.

V karte Domov sa v pravej časti v záložke Terminály zobrazujú aktívne terminály zelenou farbou.

V tejto časti si viete odkontrolovať aj do budúcnosti, či sú terminály aktívne. Ak by neboli, svietili by na červeno (bolo by potrebné prekontrolovať príčiny offline terminálu). Po kliknutí na konkrétny terminál sa zobrazia informácie o tom, kedy boli naposledy online (v našom príklade AMS Web).

 

 

Pre plnú synchronizáciu dochádzkového systému AMS s terminálom je potrebné ísť do karty Zoznamy - Terminály, označiť si konkrétny terminál a zobrazí je jeho detail v pravej časti. Tu sa nachádza sekcia "Synchronizovať", kde je potrebné označiť minimálne položky Prerušenia a Zamestnanci. Ak by neboli zakliknuté tieto položky, na termináli by sa nezobrazili. Automaticky po označení sa zaktivujú vo vrchnej časti záložky "Priradení zamestnanci" a "Priradené prerušenia", kde si viete následne priradiť ktorí zamestnanci a prerušenia sa majú zobrazovať na termináli. Samotné priradenie je popísané v samostatnom článku.

 

 

V časti Synchronizovať sa nachádzajú aj ďalšie položky, ktoré môžete označiť:

  • saldá - zamestnancom sa bude na termináli zobrazovať aktuálne saldo k poslednému ukončenému dňu
  • prítomnosť - synchronizácia prítomných zamestnancov na pracovisku
  • fondy - synchronizovanie stavu fondov
  • žiadanky - či sa budú na termináli zobrazovať žiadanky o opustenie pracoviska (využíva sa pri Kiosku alebo AMS Webe)
  • časové zóny - súvisia s terminálom STL.one a prístupovým systémom
  • sviatky - synchronizovanie zoznamu sviatkov
  • farebné skupiny - ak ste si vybrali možnosť zápisu na tablete pomocou farebných skupín, po označení sa aktivuje záložka Farebné skupiny, kde si viete vytvoriť farebné skupiny a priradiť k nim zamestnancov. Tieto skupiny sa následne zobrazia na tablete.

Označené položky sa do pár minút synchronizujú s dochádzkovým terminálom a budú sa na ňom zobrazovať.