Home > Rýchle riešenia > Offline terminál > Nastavenie komunikačných portov

Nastavenie komunikačných portov

Jedna z príčin offline terminálu môže súvisieť s nastavením komunikačných portov AHS a NGINX.

 

Nastavenie komunikačných portov je potrebné vykonať na serverovom AMS (inštalácia AMS na PC, ktorý je server, kde je umiestnená databáza), nie na klientovi.

To či sa jedná o klienta alebo server zistíte jednoducho. Keď si otvoríte AMS a vojdete do časti Nastavenia - Nastavenia databázy, tak v prvom riadku bude vypísané buď "localhost" - vtedy sa jedná o server, alebo ak tam máte vypísanú IP adresu, tak sa jedná o klienta. Ďalšia pomôcka, ako zistíte či ide o server alebo klienta je, že vojdete do karty Nastavenia - Dochádzkový server a ak nebudú tlačidlá na zmenu portov aktívne (budú šedé a nebude sa dať na ne kliknúť), jedná sa o klienta.


 

 

POSTUP PRE NASTAVENIE KOMUNIKAČNÝCH PORTOV

 

V AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server sa nachádza sekcia AHS a NGINX (SSL proxy pre HTTP server).

Je potrebné:

1. Port AHS služby zmeniť pomocou tlačidla "change port", kde zadáte nový port napríklad 8888 (port musí byť voľný). Potvrdíte OK.

 

 

Otvorí sa informatívne okno s hláškou "Nový HTTP port pre AHS službu bol zmenený, reštartovať AHS?". Potvrďte ÁNO.

 

2. Následne v časti SSLproxy for HTTP server in AHS (nginx) zmeňte HTTP port na 987. Ak sa stane, že port 987 už je používaný inou službou, je potrebné použiť iný voľný (napríklad 88...).

Takisto HTTPS (SSL) port pre AMS Web zmeňte na 444 (ak je port používaný inou službou, použite iný voľný, napríklad 443).

 

 

Otvorí sa informatívne okno s hláškou "Nový HTTP port pre nginx bol zmenený, reštartovať AHS službu?". Potvrďte ÁNO.


 

To, či sú porty už obsadené alebo voľné, zistíte veľmi jednoducho. V AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server sa

  • tlačidlá STOP zobrazujú natmavo - porty sú voľné, môžu byť použité
  • tlačidlá START zobrazujú natmavo - porty sú obsadené, beží na nich iná služba, preto AHS nevie naštartovať a tlačidlo "štart" sa zobrazuje ako aktívne

Ak je tlačidlo "štart" tmavé pri AHS službe, je potrebné zmeniť AHS port. Ak sú v časti SSL, je potrebné zmeniť porty pre komunikáciu.