STRAVA

Základné informácie
V tejto sekcii nájdete: - Základné informácie (#ZI) - Postupnosť stravova... more
Menu
V karte Strava v časti Menu sú dve základné rozdelenia: - Tvorba a úprava m... more
Jedlá
V karte Strava v časti Jedlá si nastavujete: - typ jedla - jedlo ... more
Dodávatelia
V karte Strava v časti Dodávatelia je možné nastaviť dodávateľov pre jednotlivé ... more
Nastavenia
Nastavenia stravovacieho systému nájdete v časti Strava v karte Nastavenia. ... more
Import a export jedál
Export jedál V dochádzkovom systéme AMS v časti Strava - Jedlá kliknite na t... more
Reporty a tlačové zostavy
Stravovací systém ponúka viacero reportov a tlačových zostáv: - Týždenné me... more
Import jedál priamo do Menu pomocou programu Notepad
Jedlá do Menu viete pridávať v časti Strava - Menu, pomocou ceruzky (https://hel... more
Limit počtu jedál
Funkcia Limit počtu jedál ako už z názvu vyplýva slúži na nastavenie limitu / po... more