Jedlá

V karte Strava v časti Jedlá si nastavujete:

  • typ jedla
  • jedlo

 

 

Nachádza sa tu tiež zoznam alergénov. Môžete pridávať nové alergény, upraviť alebo zmazať už existujúce cez rovnomenné tlačidlá.

 

Typ jedla

Cez tlačidlo "pridať typ" zadávate nový typ jedla - polievka, hlavné jedlo, dezert a pod.

Zobrazí sa vám tabuľka, do ktorej vypíšete názov, poradie v akom sa bude v menu zobrazovať a potvrdíte tlačidlom "Uložiť".

V tabuľke sa nachádza aj možnosť "automaticky bez objednávky" - táto voľba sa označí v prípade, že daný typ jedla, napríklad polievka, je automaticky dodávaný k hlavnému jedlu bez objednávania a slúži len na informáciu aká polievka bude v daný deň. V praxi sa prejaví na objednávkovom termináli pre zamestnancov - bude síce vypísaná aká je v ponuke, ale nebude možné ju objednať (bude označená šedou farbou), lebo bude automaticky objednávaná spolu s hlavným jedlom.

Pokiaľ chcete upraviť už existujúci typ jedla alebo ho vymazať, je potrebné dvojklikom otvoriť tento typ jedla, urobiť potrebné úpravy a stlačiť "Uložiť", alebo pre vymazanie stlačiť "Zmazať".

 

 

Jedlo

Cez tlačidlo "pridať jedlo" zadávate nové jedlo do systému. Vypíšete:

  • názov
  • vyberiete typ jedla
  • obrázok jedla (cez možnosť "vybrať obrázok"; odporúčaná veľkosť obrázka je 974 x 269 - 450,8 kB)
  • popis - sem napíšete bližšie informácie o jedle
  • alergény - označíte alergény, ktoré jedlo obsahuje
  • dodávateľ - vyberiete dodávateľa, ku ktorému jedlo prislúcha
  • cena

Kliknite na tlačidlo "Uložiť". Vytvorené jedlo sa dá upraviť alebo zmazať cez možnosť "Upraviť" (vpravo dole) alebo dvojklikom myši a zobrazí sa okno, kde môžete vykonať potrebné úpravy.

 

 

Pre rýchlejšie vyhľadávanie môžete použiť dostupný filter. Stačí si označiť typ jedla (napríklad hlavné jedlo) a do filtra začať písať názov jedla, viď obrázok nižšie:

 

 

Príklad zadávania nových jedál a ich úpravu si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

 

IMPORT a EXPORT jedál

 

Pre pridanie jedál z xls súboru je potrebné zachovať pôvodný formát buniek a to ID, dodávateľ, typ, názov, popis, cena, alergény (viď obrázok nižšie):

 

 

Poznámka: Pre úspešný import jedál odporúčame najskôr si vytvoriť (aspoň jedno) jedlo v systéme, stlačiť Export a uložiť si tak toto jedlo v XLS súbore. Takto môžete použiť rovnakú tabuľku pre import, len prepíšete názvy a hodnoty ale formát sa zachová rovnaký.

Takto pripravený xls súbor stačí vybrať cez možnosť "Import". Všetky jedlá zo súboru systém naimportuje do databázy. Následne je možné upravovať ich priamo v tabuľlke.

 

 

Pre export existujúcich jedál je potrebné kliknúť na "Export", vybrať cestu pre uloženie súboru a stlačiť "Uložiť". Príklad exportovaného xls súboru nájdete na obrázku vyššie.

Pozrite si aj návody:

Strava - Základné informácie

Strava - Menu

Strava - Dodávatelia

Strava - Nastavenia

Strava - Reporty a tlačové zostavy