Nastavenia

Nastavenia stravovacieho systému nájdete v časti Strava v karte Nastavenia.

 

 

Viete si nastaviť:

1. Typy výdajov - tlačidlom "Pridať" sa otvorí tabuľka, v ktorej si viete nastaviť:

  • názov výdaju
  • čas začiatku a konca výdaja
  • poradie, v akom sa má v systémovom menu a na objednávkovom terminály zobrazovať

Typ výdaja máte možnosť aj Upraviť a Zmazať. Nie je možné zmazať už použitý typ výdaju.

 

 

2. Obmedzenia objednávania pre zamestnancov:

  • Bez obmedzení - zamestnanci nie sú limitovaní počtom kusov jedál alebo typov výdaju na deň, môžu objednávať počet jedál bez obmedzení
     
  • Jeden kus na typ výdaja - využíva sa pri viaczmennej prevádzke, kedy majú zamestnanci k dispozícii napríklad obed a večeru. V tomto prípade si môžu objednať buď obed alebo večeru. (Poznámka: Do úvahy sa vrámci jedného typu výdaja napríklad obeda berie možnosť objednať viacero typov jedál, to znamená, že si zamestnanec môže objednať na obed po jednom kuse polievku, hlavné jedlo a dezert, ale nemôže si objednať už večeru.)
     
  • Jeden kus na deň - v tomto prípade má zamestnanec možnosť objednať si len jeden kus jedla na deň (napríklad hlavné jedlo na obed)

 

3. Dni, ktoré majú byť zobrazené v menu - označené dni sa budú zobrazovať v karte Menu

 

4. Počet dopredu zobrazených týždňov - v karte Menu si viete pozrieť objednávky podľa týždňa - tu si zvolíte počet týždňov, v ktorých si budete môcť dopredu zadať objednávky

 

 

 

Na obrázku nižšie, v časti Menu si na základnej obrazovke môžete pozrieť nastavenie typu výdaja, dni ktoré sa majú zobraziť v menu a počet dopredu zobrazených týždňov:

 

Pozrite si aj návody:

Strava - základné informácie

Strava - Menu

Strava - Jedlá

Strava - Dodávatelia

Strava - Reporty a tlačové zostavy