Nastavenia pre Domovskú stránku

V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú zobrazovanie a obnovovanie položiek na karte Domov (na domovskej stránke).
 
V tejto sekcii sa nachádzajú:

 

 

 
 
Aktívne panely
 
V niektorých spoločnostiach je žiadúce aby sa na základnej obrazovke AMS zobrazovali len určité položky, ostatné tam nefigurovali.
Na základe označenia ("zaškrtnutia") položiek v tejto časti sa následne tieto položky zobrazia na karte Domov, na domovskej stránke.
K dispozícii sú položky: Dni na riešenie, Žiadanky, Terminály, Prístupy, Prítomnosť zamestnancov.
 
 
Na obrázku nižšie môžete vidieť jednotlivé položky zo zoznamu.
 
 
 
 
Automatické obnovovanie domovskej stránky
 
Na základe času, ktorý v tejto možnosti nastavíte, sa budú informácie v karte Domov automaticky aktualizovať.
 
 
Na výber máte každých 5 / 10 / 30 sekúnd, každú minútu, každých 5 minút alebo neobnovovať automaticky.
 
 
 
 
Automatické obnovovanie dní na riešenie
 
Na základe času, ktorý v tejto možnosti nastavíte, sa budú konkrétne Dni na riešenie v karte Domov automaticky aktualizovať.
 
 
Na výber máte každú minútu, každých 5 minút, každých 15 minút alebo neobnovovať automaticky.
 
 
 
 
 
Ignorovať dni na riešenie do
 
Na domovskej stránke sa zobrazujú dni, ktoré si vyžadujú kontrolu alebo opravu. Systém umožňuje nastaviť dátum, od ktorého sa budú dni na riešenie zobrazovať. Takto je možné predísť rozsiahlemu zoznamu dní a zamerať sa len na potrebné dni.
 
 
 
 
Povoliť detail prítomnosti zamestnancov
 
Ak označíte túto možnosť, bude sa na karte Domov zobrazovať rozšírený zoznam zamestnancov - zoznam prítomných alebo neprítomných zamestnancov.