Home > Rýchle riešenia > Pracovný čas, zmeny, nastavenia

Pracovný čas, zmeny, nastavenia

Nastavenie viaczmennej prevádzky (3 zmeny)
Systém ponúka maximálne 9 zmennú prevádzku a aj prácu bez zmien. Pozor: Pri zv... more
Nastavenie pracovného času pre živnostníkov - bez zmien
Táto forma sa používa v prípade, že chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a... more
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa používa hlavne pre prenášanie hodín do P... more
Použitie referenčného fondu
Pre jednoduchšie vysvetlenie referenčného fondu je potrebné poznať čo predstavuj... more
Započítavanie prestávky
Pri započítavaní prestávky máte možnosť odpočítať FIXNÝ alebo SKUTOČNÝ čas trvan... more
Nastavenie čerpania dovolenky
Čerpanie dovolenky sa nastavuje priamo v skupine (Zoznamy - Skupiny, alebo v mes... more
Prečo program zapíše pol dňa dovolenky namiesto celodennej?
V skupine má zamestnanec nastavené čerpanie nielen celodennej ale aj poldennej d... more
Nastavenie nočnej
Čas nočnej Prvým krokom pri nastavení nočnej by malo byť definovanie času, poča... more
Odpočítavanie prestávky počas nočnej
Pri odpočítavaní prestávky z nočnej sa nastavuje "Dĺžka trvania", typ čerpania f... more
Započítavanie stravných lístkov
Vypíšete počet odpracovaných hodín, po ktorých má zamestnanec nárok na stravný l... more
Skupina pre výpočet dochádzky
Po vytvorení Skupiny je potrebné do nej priradiť zamestnancov. Na základe nastav... more