Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3

Verzia 1.1.3

Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Povinné žiadanky
Funkcia povinné žiadanky znemožní vytvoriť prerušenie daného typu, ak je povolen... more
Verzia 1.1.3 - Nová funkcia "Všetky žiadanky"
V AMS v karte Zoznamy - Administrátori viete konkrétnemu adminovi určiť zamestna... more
Verzia 1.1.3 - Doplnené osobné číslo administrátora
Osobné číslo administrátora alebo inými slovami ide o hierarchiu administrátorov... more
Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Infomácia o zostatku fondu
Pri vytvorení fondu (karta Zoznamy - Fondy) pribudla nová funkcia, ktorá informu... more
Verzia 1.1.3 - Nová funkcia "iba kladné stavy fondov"
Nová funkcia "iba kladné stavy" kontroluje záporné stavy fondov. Funkcia spôsob... more
Verzia 1.1.3 - Nové funkcie aj v AMS Webe
Do AMS sme implementovali funkcie pre žiadankový systém: "všetky žiadanky (https... more
Verzia 1.1.3 - Resetovanie hesla pre prihlásenie sa do AMS
Pribudla možnosť resetovať si zabudnuté administrátorské heslo pre prihlásenie s... more
Verzia 1.1.3 - Nový formát súborov - xlsx
Všetky reporty (exporty) z dochádzky v AMS, ktoré boli vo formáte xls sme prerob... more
Verzia 1.1.3 - Formát xlsx aj pre personálne a mzdové programy (PaM)
Vrámci personálnych a mzdových programov sme takisto prešli aj na xlsx formáty. ... more
Verzia 1.1.3 - V dochádzkovej karte sme doplnili referenčné hodnoty
V karte Dochádzka - Mesačný prehľad sa nachádza tlačová zostava Dochádzková kart... more
Verzia 1.1.3 - bug fix (oprava chýb)
- Zrušenie salda prenesením Nadčasové hodiny alebo hodiny z konta pracovného... more