Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3 > Verzia 1.1.3 - bug fix (oprava chýb)

Verzia 1.1.3 - bug fix (oprava chýb)

  • Zrušenie salda prenesením

Nadčasové hodiny alebo hodiny z konta pracovného času sa na konci mesiaca dajú prerozdeliť pomocou správy nadčasu. Ošetrili sme údaj vrámci prepísania správy nadčasu prenesených hodín, ktorý neprenášalo.
 

  • Prelinky na nové návody priamo z AMS (Podpora a Info - Podrobné návody)

     
  • Oprava počítania príplatkov za soboty a nedele vrámci exportného mostíka Prolmy

     
  • Import zamestnancov - dekadický formát ID karty

    Pri importe zamestnancov, bola doplnená funkcia, ktorá v prípade dekadického kódu karty bunku korektne načíta (bunka formátovaná ako textová aj ako číslo) a následne prekonvertuje do hexadecimálnej sústavy.