TLAČOVÉ ZOSTAVY / REPORTY

Tlač mesačného prehľadu dochádzky
- Tlač mesačného prehľadu dochádzky konkrétneho zamestnanca (#1) - Tlač mesačn... more
Tlačové zostavy vrámci uzávierky
Tlačové zostavy: - tlač dochádzkových listov (#1) - tlač stravných lístko... more
Tlač zoznamu prítomných a neprítomných zamestnancov
Na karte DOMOV sa nachádza záložka "Prítomní zamestnanci" obsahujúca zoznam zame... more
Tlač prehľadu fondov
V karte "Prehľady" v časti "Fondy" sa tlač na tlačiarni - prehľad fondov nachádz... more
Report prehľadu žiadaniek o neprítomnosť
V karte Prehľady v záložke Žiadanky môžete vyexportovať prehľad žiadaniek o nepr... more