SKUPINY

Pre správne fungovanie dochádzky je veľmi dôležité nastavenie skupiny a následné priradenie každého zamestnanca ku skupine.

V skupine definujete pevný alebo pohyblivý pracovný čas zamestnancom, započítavanie prestávky, nočnej práce, nastavenie dovolenky a všetky potrebné nastavenia, na základe ktorých sa bude zamestnancom započítavať ich odpracovaný čas.

Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete.

 

(Pozn.: Po kúpe dochádzkového systému odporúčame, aby si vaši zamestnanci približne týždeň zaznamenávali prístupy na termináli a až potom ste nastavili skupiny v AMS. V programe vám bude svietiť na kontrolu veľa dní, ale práve na základe týchto prístupov viete ľahšie nastaviť skupinu.

Ak už využívate dochádzkový systém AMS dlhší čas, viete skupinu nastaviť podľa aktuálnej dochádzky vo vašej firme.)

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny
Článok je rozdelený na: - Vytvorenie skupiny (#vytvorenie skupiny) - Úpra... more
Definovanie pracovného času v AMS
Vrámci dochádzkového systému AMS máte množstvo nastavení pracovného času, na zák... more
Použitie referenčného fondu
Pre jednoduchšie vysvetlenie referenčného fondu je potrebné poznať čo predstavuj... more
Nastavenia počítania prestávky
Nastavenia prestávky určujete v nastavení skupiny (v možnosti Zoznamy - Skupiny,... more
Nastavenie a čerpanie dovolenky
Čerpanie dovolenky sa nastavuje priamo v skupine (Zoznamy - Skupiny). Dochádzko... more
Nastavenie nočnej práce
- Zadefinovanie času nočnej práce (#zadefinovanie času nočnej) - Odpočítanie p... more
Pomocné prerušenia (Posun, Penalizácia, Zaokrúhľovanie)
V niektorých prípadoch je žiadúce, aby okrem základného počítania dochádzky boli... more
Nastavenie započítavania sviatkov
Najdôležitejším kritériom pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nasta... more
Započítavanie stravných lístkov
Nárok na stravný lístok nastavujete zamestnancom v skupine (Zoznamy - Skupiny). ... more
Dni odporúčané na kontrolu
Dochádzkový systém AMS zobrazuje dni, ktoré sú neukončené alebo dni na kontrolu ... more
Saldo a správa nadčasu
"Za prácu nadčas sa považuje práca vykonávaná zamestnancom mimo rozvrhu pracovný... more
Konto pracovného času
Konto pracovné času (KPČ) je doplnková možnosť nastavenia skupiny. Využíva sa a... more
Odpracovaný čas a príplatkový čas
V nastaveniach skupiny (Zoznamy - Skupiny) viete určiť aj kritériá pre počítanie... more
Nadradená skupina
Nadradená skupina ponúka doplnkovú možnosť pri práci so skupinami a lepšiu filtr... more