Neprítomnosť zamestnancov po dňoch

Report Neprítomnosť zamestnancov po dňoch sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy. Po kliknutí na tlačidlo "špeciálne zostavy" sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte kliknutím "Neprítomnosť zamestnancov po dňoch".

Report vygeneruje všetky neprítomnosti pre všetkých zamestnancov (abecedne) v konkrétne dni v mesiaci, do xls / xlsx formátu (mesiac si v uzávierke určíte pomocou filtra)

V reporte sa zobrazuje:

  • ID zamestnanca - ak má zamestnanec vo svojej karte určené aj PaM ID, v reporte sa namiesto ID zobrazí PaM ID (je nadradené nad ID)
  • meno zamestnanca
  • dátum (presný deň) v mesiaci, kedy došlo k neprítomnosti
  • dôvod neprítomnosti - skratka prerušenia (napríklad "SLC" - služobná cesta)
  • počet hodín neprítomnosti (v dekadickom formáte času - 6 hodín 30 minút = 6,5 hodiny)

 

Príklad tlačovej zostavy "Neprítomnosť zamestnancov po dňoch" si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

 

 

Zobrazia sa všetky neprítomnosti (prerušenia iné ako práca a obed), okrem tých, ktoré majú vo svojich nastaveniach označené "ignorovať v dochádzke" (tieto neprítomnosti sa v reporte nebudú zobrazovať).

 

 

Celý postup vygenerovania tlačovej zostavy "Neprítomnosť zamestnancov po dňoch" si môžete pozrieť na videu nižšie: